Nedlæggelse af foreningen Hjertets Visdom

 

Foreningen er nedlagt. Men mødereferater og kanaliseringer gemmes på denne side indtil videre.

Generalforsamling 3. april 2019

Hjerteindstrømning til jorden. Malet af Nanny Eyber

 

Generalforsamling i Hjertets Visdom onsdag ¾ kl 19.00 2019

Multihuset

Arenavej 1

4300 Holbæk

Referat.

1. Velkomst og meditation ved formand Sophia Kristina Nielsen

2. Valg af dirigent

    Lisbeth Nielsen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for året der er gået og tanker for det kommende.

Bestyrelsen foreslår, at vi holder en længere pause med aktiviteter, da Hjertets Visdom er under forandring, og på et tidspunkt vil komme med et nyt koncept.

Sophia aflagde beretning. Sophia og Lizie deltager i en Musikfestival i Buerup I pinsen med Hjertets Visdom. Udstillingstema er Alternativ behandling. Åbent lørdag og søndag fra 11 – 16.

17/5 afholdt vi en Cafe aften med Birgith Nielsen. Emnet var ”Sorg, tab og traumers indflydelse på vores fysiske helbred.”

25/8 afholdt vi Sommerseminar med Cirkeldans ved Andrea Forman og Healings koncert ved Maja Trayhorn.

Vi ser frem til at vende tilbage med det nye koncept.

4  Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Lisbeth Nielsen.

   Lisbeth gennemgik regnskabet

   Regnskabet godkendt.

5. Valg af bestyrelse (alle modtager genvalg)

    Alle modtog genvalg.

6.  Valg af revisor.

      Nanny fortsætter som revisor.

7.  Evt.  Kanalisering fra Enheden.

På bestyrelsens vegne

Sekretær Lizie Andersen

Stormøde onsdag d. 7. november 2018

Malet af Nanny Eyber

Stormøde d. 7. november 2018 kl. 19 - 21 i Multihuset, Arenavej 1,4300 Holbæk

Emne: Grib glæden - hvordan manifesterer vi i den nye tidsalder. Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia. Hjertemeditation indgår. Der serveres et let traktement. Betaling er frivillig.

Kanaliseringen optages live med video på facebook Hjertets Visdom. 

Del 1: https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/574030429728659/ 

Del 2: https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/288032195167257/ 

Del 3: https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/501760343671909/ 

.

Stormøde onsdag d. 3. oktober 2018

malet af Nanny Eyber

Stormøde onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 19 - 21 i Multihuset, Arenavej 1, 4300 Holbæk

Emne: Skabelsens Magi Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia. Hjertemeditation indgår.

Der serveres et let traktement. Betaling er frivillig. 

Kanaliseringen optages live med video på facebook Hjertets Visdom. 

 https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/250284702298356/ del 1

 https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/722557058078721/ del 2

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/1951168931610508/ del 3

Skærmen gik pludselig i sort. Jeg genoptager og fortsættelsen kommer her.

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/291862568071128/  

Stormøde onsdag d. 5. september 2018

Stormøde onsdag d. 5. september kl. 19 - 21. i Multihuset, Arenavej 1 - 4300 Holbæk.

Emne: Ny begyndelse. Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia. Hjertemeditation indgår.

Der serveres et let traktement. Betaling er frivillig. 

Videooptagelse Vi (Nanny Eyber) har fået en ny mikrofon, som tilsyneladende fungerer fint. Så nu prøver vi at sende live igen. Det lykkedes fint med lyden. Billedet bliver ind imellem lidt uroligt. De 3 optagelser kommer her. 

Del 1  https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/237030563583869/ 

Del 2 https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/2135793750021641/  

Del 3 https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/554201371678567/ 

For dig der foretrækker kun at lytte, kommer linkene til Youtube. Her er lydkvaliteten god.

Del 1  https://www.youtube.com/watch?v=s4rHd3sneOI 

Del 2  https://www.youtube.com/watch?v=2PMBuLYM2Uk 

Del 3  https://www.youtube.com/watch?v=06YaBkhyaUk 

Stormøde onsdag d. 1/8 2018

Stormøde onsdag d. 1. august 2018 i Multihuset, Arenavej 1 - 4300 Holbæk.

Emne: Sorg og glæde. Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia. Hjertemeditation indgår.

Der serveres et let traktement. Betaling er frivillig. 

Videooptagelsen blev desværre ikke specielt god denne gang. Så jeg laver ikke link til optagelsen. Indtil videre optager vi kun lyden og sender den med link til YouTube, men først bagefter. Desværre ikke denne gang. 

Vi håber at der snart kommer en person, der kan hjælpe  med video- og lydoptagelser til stormøderne, gerne i samarbejde med Nanny, der er meget behjælpelig. 

Stormøde onsdag d. 6. juni 2018

Stormøde onsdag d. 6. juni 2018 i Multihuset, Arenevej 1 - 4300 Holbæk

Emne: Hjerteenergi og at være i flow. Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia. Hjertemeditationen indgår.

Der serveres et let traktement. Frivillig betaling.

Her kommer links til videooptagelserne på mødet:

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/625163851168911/ del 1

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/625192931166003/  del 2

Lydoptagelserne er langt bedre på You Tibe. Følg linket. 

https://www.youtube.com/watch?v=e--gRus4jsk  del 1 

https://www.youtube.com/watch?v=9059YBY3t_M&t=35s 

 

Stormøde onsdag d. 2. maj 2018

Stormøde onsdag d. 2. maj kl. 19 - 21 i Multihuset, Arenavej 1 - 4300 Holbæk

Emne: Hjerteenergi og samhørighed. Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia.

Der serveres et let traktement. Frivillig betaling.

Her følger linkene til videooptagelserne

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/609064169445546/ 

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/609097706108859/ 

Stormøde onsdag d. 4. april 2018

Stormøde onsdag d. 4. april 2018 kl. 19 - 21 i Multihuset, Arenavej 1, 4300 Holbæk.

Emne: Forår - alt spirer- også i Hjertets Visdom. Alle bliver påvirket i denne tid. På grund af stigende lysindfald aktiveres hjerternes længsel efter lys og kærlighed. Kanalisering fra ENHEDEN af Sophia.

Der serveres et let traktement. Frivillig betaling.

Vi var på live, men du kan nu følge linkene og se/høre videooptagelserne.

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/596274634057833/

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/596304657388164/ del 2

 

 

Generalforsamling i Hjertets Visdom 2018

Malet af Nanny Eyber

Generalforsamling i foreningen Hjertets Visdom mandag d. 26 marts 2018 kl. 19 i Multihuset, Arenavej 1, Holbæk. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og tanker for det kommende år ved ENHEDEN og formanden Sophia Kristina Nielsen.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v. kasseren Lisbeth Nielsen.

4. Vedtægtsændringer: § 4: Kontingent fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen. forslås ændret til:  Kontingent er frivilligt og giver livslangt medlemskab. Se alle vedtægter under foreningen.

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

- Formand Sophia Kristina Nielsen modtager genvalg

- Kasserer Lisbeth Nielsen er ikke på valg.

- Sekretær Lizie Andersen er ikke på valg.

- Bestyrelsesmedlem Marie Naun modtager genvalg.

3 medlemmer inkl. suppleanten har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Der er plads til 3 nye medlemmer. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Nanny Eyber modtager genvalg.

8. Hjælpergruppe

9 Evt.

 Der bydes på et let traktement.

Generalforsamlingen er optaget på video. Følg linket.

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/591874257831204/

 

Nyt mødested

Fremover afholdes stormøder i Multihuset Arenavej 1 - 4300 Holbæk.

Generalforsamling 26. marts kl. 19.

Fra april afholdes alle stormøder den første onsdag i måneden kl. 19.

Stormøde mandag d. 12. feb. 2018

Malet af Nanny Eyber

Stormøde mandag d. 12. feb. kl. 19 - 21 2018 i Multihuset Arenavej 1, 4300 Holbæk.

Følelsernes univers - i den gamle og i den nye verden.
Kanaliseret fra ENHEDEN af Sophia Kirstine Nielsen

Videooptagelse del 1 fra mødet. Et stykke inde, går videoen desværre i stå, når jeg viser en bog. Men start videoen igen, men kort efter den gik i stå. Følg linket.


https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/571347666550530/

 

Her kommer del 2 fra mødet.https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/571371313214832/

 

 

 

 

 
Der bliver sat fokus på forskellen mellem at være i egoet i den dualistiske (gamle verden) og at blive et med ENHEDEN (den nye verden. Dem der har sagt ja til at hæve energien og blive Et med ENHEDEN gennemgår i øjeblikket nogle store og til tider voldsomme processer. (Sophia)

Den følelsesmæssige udvikling går i en lang udviklings spiral gennem liv efter liv udvikles menneskernes evne til selvindsigt og vilje til at ville det gode her i livet.
I denne proces skabes længslen efter at tilstræbe jeres æterlegeme til de justeringer der er fra astral planet til udviklingen af balance i pinalkirtlen (sædet for den menneskelige sjæl). Altså fra de lavere følelser som egoisme, selvisked, had, griskhed til de de højere kærligheds enegier som at ville din næste det bedste, tænke på andre før dig selv, at være villig til at dele med sin næste, kærligheds energien. (Marie)

Mødet er gratis, men donationer modtages gerne.

 

Stormøde mandag d. 8. januar 2018

malet af Nanny Eyber

Stormøde mandag d. 8. januar 2018 hos Sophia Enghaven 9, Torslunde, 4520 Svinninge.

Emne: Nyt År.

Kanalisering fra ENHEDEN ved Sophia. Frugterne er modnet, den nye tidsalder er en realitet. Hvad det nye kan bringe af begivenheder. Forventninger til Hjertets Visdom og Jeres egen udvikling, og hvilke stemninger der er i tiden.

Der blev optaget 2 videoer under mødet følg linkene:

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/555407158144581/

 

https://www.facebook.com/infohjertetsvisdom/videos/555420988143198/

del 2

 

 

Stormøde mandag d. 4. december 2017

Malet af Nanny Buch Eyber

Stormøde mandag d. 4. december kl. 19 - 21 i Huset på Næsset, Udbyvej52, Tuse Næs, Holbæk. Emne Julens Budskab, kanalisering fra ENHEDEN af Sophia. Der indgår en meditation og mulighed for svar på spørgsmål fra ENHEDEN.  

Så lykkedes det at optage live. De 2 videoer kan høres på FaceBook Hjertets Visdom.

Stormøde mandag d. 6. novenber 2017

Stormøde d. 6. november 2017 i Tuse Forsamlingshus kl. 19. Emne LIVET OG DØDEN kanaliseret fra ENHEDEN af Sophia. Som sædvnalig indgår der et let traktement.

Vi håber, at det lykkes at optage live fra facebook siden Hjertets Visdom.

Det bliver sidste gang vi skal være i Tuse Forsamlingshus, men vi er på udkik efter et godt sted fremover.

Det lykkedes ikke at optage live. Men en lydoptagelse fra en af deltagerne er nu lagt ind som video på siden med kanaliseringer. http://www.hjertets-visdom.dk/436392540

 

Stormøde mandag d. 2. oktober 2017

Stormøde mandag d. 2. oktober kl. 19 - ca. 21. i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, Holbæk.

Kanaliserede budskaber og meditation fra ENHEDEN kanaliseret af Sophia. Der vil være fokus på sundhed og sygdom. Hvordan sygdomme opstår og hvordan de helbredes.Der serveres et let traktement. Der er mulighed for at få kanaliserede svar på sine spørgsmål, samt gensidig udveksling.

Frivillig betaling i form af donationer eller indmeldelse i Foreningen (200 kr.)

Vi vil optage live via Facebook, Hjertets Visdom. Har du ikke mulighed for at komme, kan du alligevel følge med.

Desværre fik vi tekniske problemer og sendte ikke live. Der ligger nu 2 videoer fra mødet på siden Kanaliseringer.

Stormøde

Stormøde mandag d. 4.september kl. 19 - ca. 21 i Tuse forsamlingshus, Tuse Byvej 96, Holbæk.

Frivillig betaling eller donationer.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Kanaliserede budskaber fra ENHEDEN v. Sophia og kanaliseret meditation

Pause med kaffe og kage samt hyggesnak

3. Sørgsmål og gensidig inspiration

4. Orientering ved bestyrelsen

 

Referat

Der er optaget 2 videoer fra dette møde. De ses/høres på facebook siden Hjertets Visdom under videoer. Det har ikke været mig muligt at lave link til videoen. Sophia

Stormøder og lokale hjertemøder.

Voksmaling v. Sophia

 

Den første mandag i hver måned holder vi stormøder i Holbæk kommune. I øjeblikket er det i Tuse Forsamlingshus. Nærmere orientering på hjemmesiden og facebook. Tanken er at forbinde alle lokale grupper og enkeltpersoner, der ønsker at deltage med egne spirituelle evner og interesser. Så linker vi jer/dig til Hjertets Visdom og til stormøderne, hvor mindst en person fra gruppen deltager. Du kan deltage via fremmøde, overnatning kan arrangeres, eller via internettet.

Hovedindholdet vil være kanaliserede budskaber fra Enheden  og kanaliseret hjertemeditation via Sophia. Der vil endvidere være mulighed for at hente inspiration hos hinanden.

Jeg vil gerne være behjælpelig med at starte nye grupper over hele landet. Jeg kommer i min lille dyt og deltager i møder, samtaler eller andet. En kanalisering fra Enheden vil naturligvis indgå.

www.tuseforsamlingshus.dk