Torsdag den 17. maj kl. 19 til 21. Multihuset, Arenavej 1, 4300 Holbæk. Aftenens tema: Sorg, tab og traumers indflydelse på vores fysiske helbred.

Birgit Nilsson, har dels gennem sit tidligere arbejde som psykolog på IncestCenter Fyn, og nu tilknyttet Scleroseforeningen samt egen klinisk praksis, stor viden om hvad sorg, tab og traumer kan gøre ved ens fysiske krop.

Denne aften vil tage afsæt i Birgit Nilssons egne personlige erfaringer med sorg, tab og traumer. Vi ser på hvilken indflydelse det har haft for Birgits udviklings- og overlevelsesstrategier, der igen har fået store konsekvenser for hendes egen kropslige svækkelse.

Birgits budskab er; at også sjælen, psyken og hjertets tilstand, har overordentlig stor betydning for udviklingen af sygdomme og manglende helbredelse. En overset faktor i vores sundhedsvæsen.

Der er fri entre, men donationer til Hjertets Visdom er meget velkomne.

Tilmelding til Marie Naun ved sms til 26825915 eller mail marienaun@hotmail.com